Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin

LEGISLATIE

METROLOGiCA & FISCALA
DE RETINUT

Din punct de vedere legal, atat la nivel national, cat si international, un aparat de taxat destinat activitatii de taximetrie, trebuie sa respecte, simultan, atat legislatia privind normele metrologice, cat si cele fiscale. In particular, in Romania, pe langa toate legile relevante din punct de vedere metrologic si fiscal trebuie respectata  legea 38/2003 (legea taximetriei) cu modificarile si completarile ulterioare. Mai jos este descris contextul legislativ scotand in evidenta legile relevante.

Norme Metrologice

Directiva Europeana 2014/32/UE

DIRECTIVA 2014/32/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare)

OIML R21

Ghid International, emis de Organizatia Internationala de Metrologie Legala (OIML), pentru taximetre cuprinzand cerinte tehnice si metrologice, cu exemplificare prin teste si proceduri specifice.

OIML D11

Ghid International, emis de Organizatia Internationala de Metrologie Legala (OIML), pentru taximetre cuprinzand teste de mediu, cu exemplificare prin proceduri specifice.

Ghid WELMEC 7.2

Ghid European de cooperare, intre metrologia legala si statele membre ale Uniunii Europene, care furnizeaza indrumare producatorilor de aparate de masurare in procesul de evaluare a produselor conforme din punct de vedere software.

Ghid WELMEC 12.1

Ghid European de cooperare, intre metrologia legala si statele membre ale Uniunii Europene, care furnizeaza indrumare producatorilor de aparate de masurare in procesul de evaluare a produselor conforme pentru anexa I si anexa IX (MI-007) din Directiva Europeana 2014/32/UE.

H.G. 711/2015

Prezenta hotărâre stabilește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de măsurare în scopul punerii lor la dispoziție pe piață și/sau punerii lor în funcțiune în România, transpunere a directivei europene 2014/32/UE.

Norme Fiscale

OUG 91/2014

Ordonanta de Urgenta prin care statul roman obliga operatorii economici sa foloseasca doar aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, definita ca obligativitate, in trecut prin OUG28/1999 (actualizata prin OUG98/2016 si OUG20/2017).

O.U.G. 28/1999

Obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

O.U.G. 20/2017 Art. III

Se desemneaza institutia care elibereaza avizul tehnic pentru fiscalizare Cf. O.U.G. 20/2017 Art. III, O.U.G.28/1999 Art.5 alin. (10) „Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se eliberează de către instituţia publică/instituţia de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională” si prin : ordinul nr. 578/2015, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti a fost desemnat ca instituţia publică/instituţia de drept public care emite avizul tehnic favorabil pentru aparatele de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H.G. 804/2017

Hotărârea nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

O.U.G. 44/2018

Ordonanța de urgență nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Legea prevenirii nr. 270/2017

Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.